Kuzmina Team
Nad plážou 8
974 01 Banská Bystrica
IČO: 53154011
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
Číslo účtu: SK42 1100 0000 0029 4408 8264
e-mail: biathlon.svk@gmail.com